preloader

Nauka radiestezji – 6 odrębnych tematycznie kursów

21- 22.X. 2017 – nauka radiestezji część I

Prowadzący – GRACJAN KUŹNIAK

Mistrz radiestezji i bioenergoterapii, badacz zjawisk geobiologicznych. Propagator nowego spojrzenia na rozszerzone badania radiestezyjne dla zastosowania przy ochronie zdrowia i ocenie jego stanu. Propagator zastosowania nowych metod badania radiestezyjnego w naturoterapii, bioenergoterapii i w ochronie środowiska. Długoletni wykładowca, egzaminator i instruktor. Odkrywca naturalnych pól wirowych oraz geoglobalnego układu promieniowań sieciowych. Członek stowarzyszeń psychotronicznych.

 • Do każdej części kursu uczestnik otrzymuje skrypt.
 • Po każdej części uczestnik spotkania otrzymuje CERTYFIKAT ukończenia danej części kursu.
 • Po odbyciu kursów dla osób posiadających odpowiednią wiedzę istnieje możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w zawodzie radiesteta w Izbie Rzemieślniczej.
 • Warunkiem prowadzenia kursu jest zebranie grupy 10-osobowej.
 • Zgłoszenia – warsztaty@wiedza-niezbedna.com
 • Na każdym kursie możliwość nabycia odpowiedniego wahała do wykonywania pomiarów i uniwersalnego diagramu pomiarowego „GRACJAN”.

I. „Podstawy prawidłowych pomiarów technikami radiestezyjnymi promieniowań i zaburzeń zdrowia”.

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych.

Dla osób początkujących, początkujących radiestetów, bioenergoterapeutów, naturoterapeutów, terapeutów i innych specjalizacji.

Niezbędne umiejętności – niewymagane. Każda osoba może się nauczyć podstaw nie posiadając żadnych predyspozycji.

Program:

 1. Wstęp.
 2. Zasady BHP w radiestezji.
 3. Sprzęt i przyrządy radiestezyjne.
  1. Rodzaje wahadeł.
  2. Rodzaje różdżek.
  3. Sposób trzymania wahadła i różdżki.
 4. Predyspozycje i wrażliwość radiestezyjna. Autosugestia. Postawa przy pomiarach.
 5. Sprzęt radiestezyjny używany na kursie w pracach radiestezyjnych.
 6. Dobór sprzętu radiestezyjnego do określonych czynności.
 7. Konwencja mentalna dla wskazań wahadła.
 8. Zawieszenie wahadła – ustalanie długości miejsca uchwytu.
 9. Indywidualne „uruchamianie zdolności radiestezyjnych”.
 10. Skale pomiarowe.
 11. Biometry i diagramy. Rodzaje. Pomiary.
 12. Diagram – koło kolorów. Skala Gradan oddziaływania biologicznego energii.
 13. Technika wykonywania pomiarów przy użyciu biometrów i diagramów radiestezyjnych.
 14. Ćwiczenia z określaniem polaryzacji – magnetycznej – elektrycznej.
 15. Ćwiczenia z określaniem rodzaju energii – magnetycznej i elektrycznej.
 16. Ćwiczenia wstępne.
 17. Pomiary kolorów i ich natężenia.
 18. Kolory (częstotliwości ) radiestezyjne – znaczenie kolorów w zdrowiu człowieka.
 19. Badania i doświadczenia radiestezyjne – rozpoczęcie pracy wahadłem. Indywidualne wykonywanie ćwiczeń.
  1. Ćwiczenia z określaniem polaryzacji – magnetycznej – elektrycznej.
  2. Określanie rodzaju energii – magnetycznej i elektrycznej.
  3. Określenie poziomu zużycia baterii elektrycznej.
  4. Rozpoznawanie roztworów i ich stężenia.
  5. Określenie przydatności produktów do spożycia.
  6. Sprawdzanie doboru kosmetyków.
  7. Ocena energii „chorobowej” i jej neutralizacja.
 20. Wpływ tła na pomiary radiestezyjne.
  1. Wytyczne odnośnie eliminowania wpływu tła na pomiary.
  2. Pomiar polaryzacji patyczka w mocnym, zakłócającym polu magnetycznym.
 21. Poszukiwanie przedmiotów jako wstęp do poznania nowoczesnej techniki lokalizacji poszukiwanych miejsc ujęć wody, pól wirowych, pasm promieniowania i tp.
 22. Podsumowanie cyklu.

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz.10.00 -17.00 i niedzielę 10.00 – 16.00 z krótkimi przerwami.

Cena od osoby – 350 zł
przy powtarzaniu części – 50% stawki


II. „RADIESTEZJA PRZYJAZNA RODZINIE. Podstawy prawidłowych pomiarów technikami radiestezyjnymi zagadnień związanych z życiem codziennym”.

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych.

Dla osób początkujących, początkujących radiestetów, bioenergoterapeutów, naturoterapeutów, terapeutów i innych specjalizacji.

Niezbędne umiejętności – podstawy pracy wahadłem. Każda osoba może się nauczyć podstaw nie posiadając żadnych predyspozycji.

Program:

 1. Wstęp.
 2. Zasady BHP w radiestezji.
 3. Sprzęt i przyrządy radiestezyjne.
 4. Czynniki chorobotwórcze w naszym otoczeniu.
 5. Badania i doświadczenia radiestezyjne – początki pracy wahadłem.

Indywidualne wykonywanie ćwiczeń.

  1. Ćwiczenia z określaniem polaryzacji – magnetycznej – elektrycznej.
  2. Określanie rodzaju energii – magnetycznej i elektrycznej.
  3. Określenie poziomu zużycia baterii elektrycznej.
  4. Rozpoznawanie roztworów i ich stężenia.
  5. Określenie przydatności produktów do spożycia.
  6. Sprawdzanie doboru kosmetyków.
 1. Wpływ promieniowań naturalnych na zdrowie.
 2. Promieniowania pochodzące od urządzeń i instalacji technicznych.
 3. Pomiary, ocena, analiza wpływu zaburzeń na stan zdrowia.
 4. Ocena stanu mikroelementów i witamin u człowieka. Podstawowe zasady oceny stanu mikroelementów i witamin – analiza wpływu na zdrowie.
 5. Ocena pracy układów i narządów – pomiary wstępne.
 6. Podstawowe zasady i ocena przydatności suplementów diety dla danej osoby.
 7. Podstawowe zasady i ocena przydatności substancji leczniczych dla danej osoby – zarys.
 8. Ocena równoczesnego wpływu produktów leczniczych.
 9. Ocena równoczesnego wpływu kilku produktów leczniczych. Wpływ na skuteczność leku.
 10. Analiza typowych błędów przy ocenie przydatności.
 11. Analiza występowania możliwych skutków ubocznych (chorobowych) przy stosowaniu niewłaściwych suplementów diety.
 12. Analiza działania i występowania czynników kancerogennych w trakcie stosowania

niektórych emiterów, ekranów, odpromienników,medalionów i innych produktów przy niewłaściwie podawanych oddziaływaniach produktu przez producenta (z różnych powodów) – zarys.

18. Ocena energii „chorobowej” i jej neutralizacja – zarys.

19. Podsumowanie cyklu.

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz.10.00 -17.00 i niedzielę 10.00 – 16.00 z krótkimi przerwami.

Cena od osoby – 350 zł
przy powtarzaniu części – 50% stawkiChcesz wziąć udział w warsztatach?

Skontaktuj się z nami

III.   „Rozszerzone pomiary promieniowań technikami radiestezyjnymi”.

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych.

Dla początkujących i praktykujących radiestetów, bioenergoterapeutów, naturoterapeutów, terapeutów i innych specjalizacji.

Niezbędne umiejętności – umiejętność pracy wahadłem. Umiejętność posługiwania się diagramami, określenia polaryzacji i wykonania pomiarów koloru energii, natężenia,

Program:

 1. Wstęp.
 1. Zasady BHP w radiestezji.
 2. Biometry i diagramy. Rodzaje. Pomiary.
 3. Diagram – koło kolorów. Skala Gradan oddziaływania biologicznego energii.
 4. Zastosowanie praw radiestezji.
  1. Prawo cienia.
  2. Prawo sympatii.
  3. Prawo „Biskupa”- (BISHOFA).
 5. Wpływ tła na pomiary radiestezyjne.
  1. Wytyczne odnośnie eliminowania wpływu tła na pomiary.
  2. Pomiar polaryzacji patyczka w mocnym, zakłócającym polu magnetycznym.
  3. Pomiary parametrów promieniowania naturalnego.
   1. ogólnego naturalnego.
   2. promieniowania naturalnego od dołu.
   3. promieniowania naturalnego od góry
   4. ogólnego (łącznego)
 6. Rodzaje promieniowań (radiacji) ze szczególnym uwzględnieniem układu promieniowań sieciowych. Wykrywanie promieniowań. Dobór sprzętu.
  1. Wytyczenie (określenie) położenia pasma promieniowania żyły wodnej i jej pasm promieniowania bocznego.
  2. Poszukiwanie i lokalizacja studni – ujęcia wody – nowymi metodami – zarys.
  3. Geobiologiczny układ promieniowań sieciowych – zasadnicze elementy składowe układu.
  4. Wytyczenie dla określenia położenia pasma promieniowania sieciowego w oparciu o elementy siatki szwajcarskiej.
  5. Układ promieniowań sieciowych – rzędy siatki – pola wirowe i inne występujące tam zjawiska.
  6. Podział charakterystycznych podstawowych „okienek” siatki geobiologicznej poziomu podstawowego na 49 mniejszych poziomu -1.
  7. Lokalizacja prawoskrętnych i lewoskrętnych pól wirowych.
 7. Pomiary parametrów żył wodnych.
 8. Pomiary parametrów pól wirowych.
 9. Wpływ pól wirowych na parametry żyły wodnej – odcinki żyły wodnej o pozytywnym i negatywnym oddziaływaniu.
 10. Podsumowanie cyklu.

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz.10.00 -17.00 i w niedzielę 10.00 – 16.00 z krótkimi przerwami.

Cena od osoby – 350 zł
przy powtarzaniu części – 50% stawki


III. „Badanie pomieszczeń i terenu. Oceny i ekspertyzy radiestezyjne. Wpływ  promieniowań na zdrowie”.

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych.

Dla praktykujących radiestetów, bioenergoterapeutów, naturoterapeutów, terapeutów i innych specjalizacji.

Niezbędne umiejętności – Umiejętność posługiwania się diagramami, określenia polaryzacji i wykonania rozszerzonego zakresu pomiarów. Umiejętność eliminowania wpływu tła i innych promieniowań na pomiary. Znajomość geobiologicznego układu promieniowań sieciowych – zasadniczych elementów.

Program:

 1. Wstęp.
 2. Zasady BHP w radiestezji.
 3. Dobór sprzętu do pomiarów w układzie promieniowań sieciowych.
 4. Przypomnienie schematu układu geobiologicznych pasm promieniowań sieciowych i pól wirowych.
 5. Wykrywanie promieniowań naturalnych i określanie ich parametrów.
 6. Promieniowanie jonizujące występujące w lewoskrętnych polach wirowych – pomiary.
 7. Siatka szwajcarska z dwoma żyłami wodnymi i polami wirowymi. (przekrój poziomy – rząd -siatki 0( podstawowy) ). Wpływ na parametry wody.
 8. Siatka diagonalna jako część układu promieniowań sieciowych i występowanie na jej skrzyżowaniach „innych” (kolumn) pół energii.
 9. Wymagane parametry energetycznej oceny miejsca i ich wpływ na zdrowie.
 10. Promieniowanie pochodzące od urządzeń i instalacji technicznych.
 11. Praktyczna ocena miejsca.
 12. Praktyczna ocena miejsca spania.
 13. Badanie pomieszczeń i terenu. Oceny i ekspertyzy radiestezyjne.
 14. Przeceniane szkodliwości żył wodnych na tle pól wirowych.
 15. Wpływ promieniowań na zdrowie.
 16. Promieniowanie kształtów – neoenergia – elementy negatywnego promieniowania.
 17. Zarys – ekrany radiestezyjne, emitery, odpromienniki, mandale, talizmany, medaliony i inne produkty.
 1. Zarys oceny działania ekranów radiestezyjnych, emiterów i odpromienników.

19. Zarys prawidłowego zabezpieczenie miejsca stałego pobytu.

20. Podsumowanie cyklu.

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz.10.00 -17.00 i niedzielę 10.00 – 16.00 z krótkimi przerwami.

Cena od osoby – 400 zł
przy powtarzaniu części – 50% stawki


IV. „Wpływ promieniowań na zdrowie. Ocena stanu zdrowia”

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych.

Dla praktykujących radiestetów, bioenergoterapeutów, naturoterapeutów, terapeutów i innych specjalizacji oraz miłośników medycyny naturalnej.

Niezbędne umiejętności – Umiejętność posługiwania się diagramami, określenia polaryzacji i wykonania rozszerzonego zakresu pomiarów. Umiejętność eliminowania wpływu tła i innych promieniowań na pomiary. Znajomość podstaw anatomii człowieka, chorób wewnętrznych i wiedzy na temat zdrowia.

Program:

 1. Wstęp.
  1. Rola radiestety i bioenergoterapeuty w procesie oceny i uzdrawiania.
  2. Diagnoza (ocena) medyczna a diagnoza (ocena) radiestezyjna – aspekty prawne.
 2. Zasady BHP w radiestezji, bioenergoterapii i innych terapiach.
 3. Wpływ promieniowania na zdrowie i efekty terapeutyczne.
 4. Sprzęt radiestezyjny używany do terapeutycznej diagnostyki radiestezyjnej i działania terapeutycznego. Dobór sprzętu. Wpływ sprzętu radiestezyjnego na zdrowie i efekty terapeutyczne.
 5. Konwencja mentalna dla wskazań wahadła. Biorytmy i diagramy.Ćwiczenia w zakresie oceny i porównywania wielkości parametrów.
 6. Ocena, analiza bezpośrednia i ze zdjęcia.
 7. Pomiary energii w trakcie działań terapeutycznych. Rodzaje witalności – analiza parametrów, ćwiczenia w zakresie pomiarów witalności.
 8. Napromieniowanie ciała – ocena wpływu oddziaływania biologicznego energii.
 9. Wielkości napromieniowania energią koloru szarego i zielenią ujemną – wpływ na zdrowie i rozwój choroby – analiza.
 10. Określenie stanu zdrowia pod kątem wpływu czynników energetycznych. Ćwiczenia – wstępna ocena ogólna – poglądowa.
  1. Witalność osoby.
  2. Wpływ biologiczny oddziaływania promieniowań.
  3. Procent napromieniowania osoby.
 11. Ocena poglądowa zdrowia osoby.
  1. Wprowadzenie do oceny.
   1. parametry przy ocenie zdrowia.
   2. progi napromieniowania energią.
  2. Równowaga energetyczna rodzaju energii i kolorów radiestezyjnych – ćwiczenia w zakresie pomiarów i ich analiza. Zarys równoważenia energii i kolorów.
  3. Ćwiczenia – Ocena ogólna – zaburzenia energetyczne – mikroelementy i witaminy, suplementy diety. Pomiary, ocena, analiza wyników.
  4. Ocena postępu uzdrawiania.
 12. Ocena pracy układów i narządów – pomiary i interpretacje.
  1. Ocena zaburzenia wg systematyki medycznej.
  2. Procentowa ocena wydolności narządowej.
  3. Określenie rodzaju zaburzeń chorobowych.
  4. Ocena jednorodności narządowej.
 13. Skanowanie energetyczne narządu i jego ocena.
 14. Dodatkowe pomiary energetyczne związane z różnymi technikami uzdrawiania.
  1. Energetyczna ocena ciał i pracy czakr.
   1. Ciało fizyczne i ciała energetyczne, czakry.
   2. Ocena energetyczna pracy czakr – równowaga i zaburzenia w funkcjonowaniu.
   3. Ocena pracy układu czakr – pomiary.
   4. Czakry na poszczególnych poziomach energetycznych ciała – prawidłowości i zaburzenia.
  2. Energetyczna ocena merydianów.
 15. Podsumowanie cyklu.

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz.10.00 -17.00 i niedzielę 10.00 – 16.00 z krótkimi przerwami.

Cena od osoby – 400 zł
przy powtarzaniu części – 50% stawki


V. „Ocena wpływu ziół, suplementów i substancji leczniczych na zdrowie danej osoby”

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych.

Dla praktykujących radiestetów, bioenergoterapeutów, naturoterapeutów, terapeutów i innych specjalizacji oraz miłośników medycyny naturalnej.

Niezbędne umiejętności – Umiejętność posługiwania się diagramami, określenia polaryzacji i wykonania rozszerzonego zakresu pomiarów. Umiejętność eliminowania wpływu tła i innych promieniowań na pomiary. Znajomość podstaw anatomii człowieka, chorób wewnętrznych i wiedzy na temat zdrowia. Podstawowa wiedza o suplementach i substancjach leczniczych.

Program:

 1. Wstęp.
  1. Rola radiestety i bioenergoterapeuty w procesie oceny i uzdrawiania.
  2. Diagnoza (ocena) medyczna a diagnoza (ocena) radiestezyjna – aspekty prawne.
 2. Dobór sprzętu do pomiarów.
 3. Ocena stanu mikroelementów i witamin u danej osoby.
  1. Podstawowe zasady oceny stanu mikroelementów i witamin osoby- analiza wpływu na zdrowie.
  2. Zasady oceny przydatności substancji leczniczych, suplementów diety dla danej osoby.
  3. Zasady oceny i skuteczności produktów dla danej osoby.
  4. Analiza typowych błędów przy ocenie przydatności.
 4. Analiza występowania możliwych skutków ubocznych przy stosowaniu substancji leczniczych i suplementów diety.
 5. Ocena równoczesnego wpływu kilku produktów leczniczych oraz możliwej inter reakcji między nimi.
 6. Analiza typowych błędów przy ocenie i pomiarach.
 7. Ćwiczenia w zakresie oceny.
 8. Podsumowane cyklu.
  1. Określenie promieniowań wpływających na zdrowie oraz konieczność ich likwidacji.
  2. Określenie rodzaju czynników chorobowych.
  3. Określenie rodzaju zaburzeń chorobowych.
  4. Oreślenie stanu witamin i mikroelementów. Sprawdzanie przydatności i dawkowania.

 

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz.10.00 -17.00 i niedzielę 10.00 – 16.00 z krótkimi przerwami.

Cena od osoby – 400 zł
przy powtarzaniu części – 50% stawki


Chcesz wziąć udział w warsztatach?

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 

Masz pytania?

WIEDZA NIEZBĘDNA CT MARIOLA LECH-WASIAK
44-240 Żory, ul. Moniuszki, nr 19

725 06 09 06

warsztaty na wiedza-niezbedna kropka com

www.wiedza-niezbedna.com

Jak do nas trafić?

Mapka dojazdowa